Ծառայություններ

Hallux valgus

Оստեոմիելիտ

Оստեոտոմիա

Lipogems - ցողունային բջիջների թերապիա

Ստենոզավորող լիգամենտիտ

Արթրոսկոպիա

Արթրոտոմիա

Էնդոպրոթեզավորում

Ամբուլատոր վնասվածքաբանական միջամտություններ

Այլ օրգան-համակարգերի վնասվածքների հետ համակցված կոտրվածքներ

Պլազմոթերապիա

Կոտրվածքներ (օստեոսինթեզ)

Մանրէաբանական, բջջաբանական հետազոտություն (օրթոպեդիա, վնասվածքաբանություն)

Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում

Միջամտություններ հոդերի վրա

Ոսկրային մարկերներ և վիտամիններ

Ջլերի վերականգնում և վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում

Ստորին վերջույթների տոպոգրամա

Վերջույթների ոսկրային կամ փափուկ հյուսվածքային նորագոյացություններ, կիստաներ

Վերջույթների ռենտգեն

Օսիֆիկատներ, լիպոմաներ, հիգրոմաներ, աթերոմաներ

Օրթոպեդիկ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ